Kayalar Kimya Ar-Ge Merkezi, geleceği birlikte şekillendirmeye ve renklendirmeye sizleri de davet ediyor. Açık inovasyon modelini benimseyen Kayalar Kimya Ar-Ge Merkezi ile projelerinizi, fikirlerinizi paylaşabilir ve ortak çalışma imkanına sahip olabilirsiniz.

Müşteri ve Tedarikçi İş Birliği Platformu
Kayalar Kimya Müşteri ve Tedarikçi İşbirliği Platformu, ikili işbirliklerinden doğacak yenilikçi fikirler ve projeler ile inovasyon potansiyelini arttırmakta, gerek müşterilerine gerekse tedarikçilerine ortak Ar-Ge projeleri geliştirme olanağı tanımaktadır.

Üniversite-Sanayi İş Birliği Platformu
Kayalar Kimya Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin yenilikçi proje ve fikirlerinin endüstriyel iş sonucuna dönüşmesini sağlamaktadır. Seçilen proje ve tezler üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ortak proje olarak desteklenmekte ve hayat bulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:

acikinovasyon@kayalarkimya.com.tr