Kayalar Kimya kalite politikamız:

  • Müşteri odaklı yaklaşımla müşteri talep ve beklentilerini gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini sağlamak.
  • Etkin insan kaynakları yönetimi ile ürün kalitesini etkileyen her kademedeki çalışanlarımızın yeterlilik ve bilgi düzeylerini arttırarak sürekli gelişen ve öğrenen organizasyon oluşturmak.
  • Üst yönetimin liderliği ve kararlı desteği ile Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimi için hedefler belirleyerek, verilere dayalı kararlarla, kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak.
  • Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.
  • Tüm süreçlerin risklerinin değerlendirerek risk temelli düşünce anlayışı ile sürekli gelişme ve iyileştirme sağlanarak verimliliği arttırmak.
  • Tüm çalışmalarımızı ve üretimimizi geçerli yasal yükümlülükler ve diğer standartlara uygun çevre duyarlılığı içinde gerçekleştirmektir.

CEO
Ersin Kenan KAYALAR